domy energooszczędne i pasywne
  Budujemy Certyfikowane Domy Energooszczędne w technologii tradycyjnej murowanej. Przy budowie naszych domów stosujemy 10 głównych zasad:
 • Właściwa architektura budynku.
  Architektura budynku jest najtańszym sposobem na mniejsze rachunki za energię. Tak więc proponujemy naszym klientom projekty cechujące się zwartą bryłą, czyli niskim współczynnikiem A/V (powierzchni przegród zewnętrznych do kubatury budynku), małą liczbą lukarn, wykuszy, narożników, krawędzi. Mniejsza powierzchnia dachu oraz jego prostota mają także istotne znaczenie dla strat ciepła. Pamiętajmy również, że dom z poddaszem użytkowym lub piętrowy ma korzystniejszy współczynnik A/V niż dom parterowy. Kolejna sprawa to układ pomieszczeń, w którym projektant stosuje 4 zasady: strefowanie, grupowanie, buforowanie i orientowanie. Z tego właśnie powodu planując budowę domu energooszczędnego najlepiej nabyć go z przemyślaną pod tym kątem architekturą. Przystępując do umiejscowienia domu na działce oraz planowania otoczenia dokładnie rozważamy bierne wykorzystanie energii słonecznej poprzez odpowiednią lokalizację budynku w stosunku do stron świata, analizę odległości od innych zabudowań, wykorzystanie roślinności do osłony przed wiatrem i ochrony przed przegrzewaniem w lecie.

 • Wysoka izolacyjność cieplna przegród budowlanych.
  W tych kwestiach jesteśmy bezwzględni. W sumie przez wszystkie przegrody budowlane (ściany zewnętrzne, dach, podłogę na gruncie) ucieka połowa ciepła. Przy doborze materiału izolacyjnego zwracamy uwagę na jego grubość, współczynnik przewodzenia ciepła oraz cenę.
  Przyjęte w naszych domach rygorystyczne współczynniki przenikania ciepła wynoszą odpowiednio dla poszczególnych przegród budowlanych:
  dla ścian zewnętrznych U = 0,20 - 0,12 W/m²K
  dla ścian fundamentowych U = 0,20 - 0,15 W/m²K
  dla podłogi na gruncie U = 0,20 - 0,14 W/m²K
  dla dach U = 0,20 - 0,11 W/m²K

 • Wysoka izolacyjność cieplna stolarki okiennej.
  Dobór stolarki okiennej wykonujemy w oparciu o założony standard energetycznego budynku. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom możemy zaoszczędzić do 40% ciepła uciekającego przez okna. Wyższą izolacyjność uzyskujemy stosując lepsze pakiety szybowe, profile, ciepłe ramki, oraz dodatkową uszczelkę. Jednak decydujący wpływ na izolacyjność całego okna ma pakiet szybowy. W budynkach energooszczędnych stosujemy pakiety 2 szybowe ze współczynnikiem izolacyjności 1,0 W/m²K oraz 1,5 W/m²K dla profili okiennych. Dla budynków niskoenergetycznych oraz pasywnych proponujemy pakiety 3-szybowe wypełnione kryptonem lub argonem i powłokami niskoemisyjnymi, dzięki czemu uzyskujemy współczynnik izolacyjności 0,8-0,6 W/m²K, a dla profili dodatkowo wypełnionych pianką poliuretanową współczynnik izolacyjności 1,2 W/m⊃K. Podobne rozwiązania stosujemy w montowanych przez nas oknach połaciowych, gdzie osiągamy współczynniki izolacyjności dla szyby 0,5 W/m²K, a dla całego okna 0,9 W/m⊃K.

 • Likwidacja lub ograniczenie mostków cieplnych.
  Jest to bardzo istotne zarówno ze względu na energooszczędność budynku jak i jego trwałość oraz zdrowotność. W domach jednorodzinnych potencjalna liczba mostków cieplnych wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu. A co ważne, koszt ich likwidacji jest stosunkowo niewielki. Dodatkowo, czym wyższa energooszczędność budynku, tym potrzeba ich wyeliminowania staje się bardziej istotna. Budując Państwa domy przyjęliśmy założenie, że sztuka budowlana wymaga ich likwidacji i ograniczenia, od każdego rzetelnego wykonawcy
 •  
 • Wykonawstwo.
  Zastosowanie najlepszych technologii i materiałów bez poprawnego ich wykonania nie przyniesie zakładanego efektu. Nabiera to zwłaszcza znaczenia przy projektach bardziej skomplikowanych jakimi są domy energooszczędne, niskoenergetyczne i pasywne. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszej kadry technicznej oraz przeszkolonym pracownikom otrzymujecie Państwo dom trwały o parametrach jakie założyliśmy. Potwierdzamy to 15-letnią gwarancją na konstrukcje budynku oraz certyfikatem energetycznym dołączanym do każdego budynku.
 • Odzysk ciepła z systemu wentylacji.
  Każdy nasz energooszczędny dom wyposażony jest w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, czyli rekuperację. Jego zastosowanie umożliwia ogrzanie napływającego powietrza ciepłem powietrza wywiewanego. Sprawność rekuperatora sięga 95%. Dzięki temu systemowi mieszkańcy mają wieże powietrze nawet w okresie zimowym, bez istotnych start ciepła, a mikroklimat w domu staje się zdecydowanie korzystniejszy. Dla budynków niskoenergetycznych i pasywnych dodatkowo stosujemy system GWC (gruntowy wymiennik ciepła), który w okresie zimowym podnosi sprawność całego systemu, a w letnim schładza powietrze w budynku.

 • Tanie źródło ciepła.
  Oszczędności w rachunkach za ogrzewanie uzyskujemy zarówno poprzez znaczne ograniczenie strat ciepła, jak również przez optymalizację systemu grzewczego. Dlatego starannie dobieramy dla naszych klientów system ogrzewania oraz źródło ciepła. Bierzemy pod uwagę obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania, dostępne media przy działce, wielkość kotłowni, preferencje mieszkańców do ogrzewania podłogowego oraz grzejnikowego, skłonność inwestorów do obsługi urządzeń grzewczych oraz ich charakter pracy zawodowej. Nasze domy wyposażamy począwszy od tradycyjnych kotłów na paliwa stałe i gazowe, kondensacyjne, pompy ciepła po ogrzewania kominkowe z systemem DGP (Dystrybucja Gorącego Powietrza) i kominki z płaszczem wodnym.

 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł ciepła.
  Ten kierunek rozwoju pozyskiwania energii ma przed sobą największą przed sobą przyszłość w UE. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budowie domu zwiększa efektywność energetyczną, a jednocześnie zmniejsza emisję szkodliwych substancji. W naszych domach urządzenia i systemy odnawialnych źródeł energii znajdują zastosowanie w ogrzewaniu pomieszczeń (kotły na biomasę, kominki na drewno, pompy ciepła), podgrzewaniu wody użytkowej (kolektory słoneczne), oraz wytwarzaniu energii elektrycznej do oświetlenia i zasilania elektrycznych odbiorników domowych (ogniwa votowoltaniczne, przydomowe elektrownie wiatrowe).

 • Akumulacja ciepła przegród budowlanych.
  Dzięki zastosowaniu w naszych domach technologii tradycyjnej, tj. murowanej cechują się one wysoką akumulacją ciepła. Dlatego do budowy domów używamy głownie ceramiki i silikatu. Duże przeszklenia od strony południowej budynku oraz ich właściwe umiejscowienie, umożliwiają pozyskanie znacznej ilości darmowego ciepła z energii słonecznej. Najprostszym sposobem magazynowania ciepła jest akumulacja bezpośrednia w masywnej konstrukcji budynku.

 • Automatyka.
  W nowoczesnych budynkach energooszczędnych występuje znaczna liczba instalacji: ogrzewania grzejnikowego i podłogowego, solarna, kominkowa z płaszczem wodnym, rekuperacji, klimatyzacji, oświetlenia, teletechniczna, audio-video, alarmowa i dostępu do budynku. Aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo, spokój i optymalny mikroklimat coraz częściej wyposażamy nasze budynki w systemy inteligentnego sterowania.
 • Budownictwo niskoenergetyczne - Domy Energooszczędne

  ul. Nowa 23 budynek C pok. 102, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 754-72-56,
  OfertaCo nas wyróżniaDlaczego wartoDom energooszczędnyDom niskoenergetyczny
  Dom pasywnyOpis technologiiWycena projektówPrawoKontakt
  Copyright © 2008-2016 Arkada Domy Energooszczędne. All rights reserved.